Jakie są rodzaje bankowych kredytów?

Pieniadze kredyty

Według jakich kryteriów można podzielić kredyty?

Najczęściej bankowe kredyty dzielone są według jednego z kryteriów:

  • formy kredytu;

  • czasu kredytowania;

  • sposobu jego zabezpieczenia;

  • przedmiotu kredytu, czyli celu, na który bank go udzielił;

  • waluty, w której go udzielono.

Inwestycje fundusze pieniadze 3
Inwestycje fundusze pieniadze 3

Cel kredytu

To kryterium umożliwia dalszą selekcję kredytów. Uwzględniając cel kredytu mogą one zostać podzielone na:

  • inwestycyjne;

  • obrotowe.

Kredyt inwestycyjny to długoterminowy kredyt udzielany różnego rodzaju firmom. Bank udziela tych kredytów przedsiębiorcom, którzy chcą pomnożyć posiadane przez firmę środki trwałe. Przedsiębiorcy korzystają z nich bardzo chętnie, gdyż pieniądze z tego kredytu umożliwiają im rozwój firmy. Środki z kredytu inwestycyjnego przedsiębiorca może przeznaczyć na zakup lub budowę nieruchomości, w której będzie prowadził działalność gospodarczą. Ale za środki można także nabyć nowe maszyny, patenty, samochody i papiery wartościowe. Kredyt obrotowy jest kredytem krótkoterminowym. To kredyt, który przedsiębiorca może przeznaczyć na zaspokojenie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem firmy.

Finanse i ubezpieczenia 11
Finanse i ubezpieczenia 11

Okres kredytowania

Biorąc pod uwagę okres kredytowania kredyty bankowe możemy podzielić na:

  • długoterminowe;

  • krótkoterminowe;

  • średnioterminowe.

W przypadku kredytów długoterminowych banki udzielają ich na okres, który jest dłuższy niż trzy lata. Kredytów krótkoterminowych nie można otrzymać na okres dłuższy niż jedne rok. A kredyty średnioterminowe to te, które są udzielane na okres od jednego roku do trzech lat. Okres kredytowania musi zawsze zostać podany w umowie zawieranej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Negocjowanie lokaty inwestycje

Waluta kredytu

Banki oferują klientom kredyty w złotówkach oraz w walutach obcych. Do niedawna dużą popularnością cieszyły się kredyty hipoteczne udzielane we frankach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *