Otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne

Inwestycje fundusze pieniadze 5
Podział funduszy inwestycyjnych na otwarte i zamknięte fundusze inwestycyjne jest jednym a najbardziej podstawowych i zarazem najczęściej stosowanych podziałów funduszy inwestycyjnych. Istnieją jeszcze inne typy funduszy, które mogą łączyć w sobie cechy zarówno otwartych jak i zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Takich funduszy jest jednak oczywiście nieco mniej. Największą grupę stanowią fundusze otwarte i zamknięte, które możemy dzielić jeszcze dalej na podstawie innych kryteriów, na przykład tego w co dany fundusz najczęściej inwestuje swoje środki. Warto także zdawać sobie sprawę z podstawowych różnic, które dotyczyć mogą obu tych typów funduszy inwestycyjnych. Fundusze otwarte, jak sama nazwa wskazuje są funduszami zdecydowanie łatwiej dostępnymi dla inwestorów indywidualnych i to nawet wtedy gdy nie dysponują oni dużą ilością gotówki na zakup jednostek uczestnictwa takich funduszy.

Dzielenie jednostek

Nie ma tutaj znaczenia aktualna cena pojedynczej jednostki uczestnictwa bowiem jak najbardziej dopuszczalne i często zresztą stosowane w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych jest dzielenie takich jednostek, co daje możliwość zakupu jak i sprzedaży dowolnej jej części ułamkowej. Inwestorzy mają możliwość nabywania jednostek w zasadzie w dowolnie wybranym czasie. To samo dotyczy także ich sprzedaży, a same fundusze otwarte dokonują w zasadzie codziennej wyceny jednostek uczestnictwa, właśnie przez wzgląd na możliwość prowadzenia takich transakcji w zasadzie w dowolnie wybranym przez inwestora momencie. Nie spotkamy się także z barierami inwestycyjnymi, co oznacza, że w otwarty fundusz inwestycyjny zainwestować może w zasadzie każdy, kto jest zainteresowany taką formą inwestowania. W funduszach zamkniętych sprawa przedstawiać będzie się już trochę inaczej.

Istnieją ściśle przewidziane terminy w których możliwe jest zarówno inwestowanie jak i wycofanie się z inwestycji w fundusze zamknięte. Dodatkowo pojawiać mogą się różnego rodzaju bariery, na przykład odnośnie minimalnego kapitału, który można zainwestować w fundusz inwestycyjny. Pojawia się jednak możliwość sprzedaży oraz nabywania certyfikatów uczestnictwa tego rodzaju funduszy inwestycyjnych także na rynku wtórnym. Takiej możliwości nie ma w odniesieniu do otwartych funduszy inwestycyjnych. W zamkniętych funduszach inwestycyjnych rzadziej też dokonuje się wyceny certyfikatów, właśnie przez wzgląd na przewidziane okresy wykupu takich certyfikatów przez sam fundusz jak i okresy w których możliwe jest zainwestowanie w taki fundusz. Z biegiem czasu możliwa jest także zmiana sposobu funkcjonowania funduszu i przekształcenie go z otwartego w zamknięty fundusz inwestycyjny bądź odwrotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *