Co możemy ubezpieczyć w mieszkaniu?

Inwestycje fundusze pieniadze 2

Oferty większości towarzystw oferują ubezpieczenie:

  • substancji mieszkaniowej  – w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa straty wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia murów mieszkania,
  • wyposażenie mieszkania – jest to ubezpieczenie mebli, sprzętów RTV i innych ruchomości domowych oraz elementów stałych wyposażenia takich jak: okna, parkiet, glazura itp.
  • odpowiedzialność cywilną – ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim, związane z posiadaniem mieszkania, prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz życiem codziennym (jeżeli więc zalejemy mieszkanie sąsiadowi firma ubezpieczeniowa wypłaci mu za nas odszkodowanie).

To oferują nam firmy ubezpieczeniowe. Jednak może okazać się, że nie wszystkie z tych podpunktów nas dotyczą. Wobec czego rozsądnie należy podejść do tematu i wybrać ubezpieczenie w 100% odzwierciedlające nasze potrzeby. Jest to bardzo ważna sprawa wobec czego nie warto o niej zapominać. Ponadto określić potrzeba również to od czego możemy się ubezpieczyć. Zakres ubezpieczenia czyli to, od czego chcemy ubezpieczyć nasze mieszkanie zależy od wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego.

W większości z nich substancję mieszkaniową ubezpieczymy od wypadków powstałych wskutek pożaru i innych zdarzeń losowych, do których zalicza się m. in.: uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu mechanicznego, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi czy lawinę.

Dodatkowa pula ubezpieczenia

Ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów poniesionych przy usuwaniu skutków uszkodzenia, zniszczenia lub naruszenia substancji mieszkaniowej lub elementów konstrukcyjnych budynku, w którym znajduje się ubezpieczone mieszkanie. Dodatkowo z puli ubezpieczenia pokrywane są koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru i koszty uprzątnięcia pozostałości po zdarzeniu losowym. Ruchomości mieszkania oraz elementy stałe ubezpieczymy od pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od  kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji po dokonanym włamaniu lub rabunku.

Ubezpieczenie pokryje również koszty zapobiegania szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie i koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych w wyniku kradzieży z włamaniem. Ubezpieczając mieszkanie warto wykupić również ubezpieczenie OC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *