Jakie warunki musi spełniać dobre ubezpieczenie mieszkania?

Finanse i ubezpieczenia

Staje się to warunkiem wymaganym, o którym w żadnym wypadku nie należy zapominać.

Zabezpieczenie drzwi i okien

Bardzo ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz drzwi balkonowych i otworów okiennych. Ważne jest aby zostały one tak umocowane, osadzone i zamknięte, że wyłamanie ich i wyważenie nie będzie możliwe bez pozostawienia śladów stanowiących dowód użycia siły lub narzędzi. Ubezpieczyciele wymagają również dobrego stanu technicznego okien i drzwi wejściowych bądź tarasowych.

Odszkodowanie będzie nam się należało wyłącznie wtedy, gdy spełnimy wszystkie określone w umowie wymagania dotyczące zabezpieczenia mieszkania. Nim podpiszesz umowę koniecznie zapoznaj się z warunkami ogólnymi ubezpieczenia, gdzie podobne kwestie zostaną szczegółowo wymienione.

Protokół oględzin

W chwili, gdy dojdzie do wystąpienia szkody warto wezwać policję i zwrócić uwagę na ustalenia zawarte w protokole oględzin sporządzanym przez policjanta. Zdarza się bowiem czasem, że w protokole brakuje ważnych dla ubezpieczyciela informacji, co może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. Konieczna staje się ochrona na wypadek podobnych ewentualności, ponieważ wykorzystanie niej daje nam większe poczucie bezpieczeństwa. Postarajmy się więc o tym nie zapominać a z całą pewnością nie będziemy żałować raz podjętej przez nas decyzji.  Może to być na przykład nieumieszczenie w protokole wyraźnej informacji, iż nastąpiła kradzież z włamaniem. A właśnie stwierdzenie faktu dokonania włamania przy użyciu narzędzi bądź siły jest niezbędne do przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za zaistniałą szkodę.

W przypadku zaś dokonania kradzieży poprzez dostanie się do mieszkania przy użycia podrobionego klucza dobrze jest wykonać badania potwierdzające ten fakt. Wszystkie informacje odnoszące się do wymagań opisane są szczegółowo w warunkach ogólnych ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *