Ubezpieczenie dla rodziny: grupowe czy posagowe?

ubezpieczenie posagowe

Dla każdej osoby, która posiada rodzinę najważniejsze jest jej bezpieczeństwo. Na tę potrzebę odpowiadają firmy ubezpieczeniowe, oferując różne rodzaje polis rodzinnych, chroniących przed śmiercią wskutek nieszczęśliwego wypadku lub łączących funkcję ochronną z możliwością gromadzenia kapitału na przyszłość. W zależności od odbiorców i warunków szczegółowych można podzielić je na ubezpieczenia grupowe i indywidualne. Które z nich warto wybrać?

Ubezpieczenie grupowe oferowane jest przez zakłady pracy, choć w przypadku oferty rodzinnej istnieje również możliwość indywidualnego podpisania umowy.

 

ubezpieczenie rodziny
Zakres świadczeń medycznych

Poza ochroną życia i zdrowia oraz finansowym zabezpieczeniem przyszłości najbliższych zapewnia również dostęp do szerokiego pakietu świadczeń opiekuńczych. Obejmują one m.in. pomoc medyczną, organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich oraz pielęgniarskich, zdrowotne usługi informacyjne, zakup lub wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego w razie kontuzji, dostarczenie leków do miejsca zamieszkania ubezpieczonego oraz opiekę nad dziećmi i pomoc domową w razie jego poważnej choroby czy pobytu w szpitalu. Dzięki wszystkim wymienionym świadczeniom grupowa polisa dla dziecka może pełnić podobne funkcje, co ubezpieczenie chorobowe. Co istotne, ochroną można objąć wiele sytuacji życiowych, dotyczących śmierci ubezpieczonego, jego dziecka, rodzica lub współmałżonka, trwałego uszczerbku na zdrowiu, poważnej choroby, leczenia szpitalnego, operacji oraz narodzin dziecka. Do wyboru mamy 12 zakresów polisy o różnych sumach świadczenia – dokładną wysokość składki obliczymy dzięki narzędziu ubezpieczenie na życie kalkulator. Przewagą polisy grupowej w stosunku do indywidualnej będzie przede wszystkim atrakcyjna wysokość składki miesięcznej, zaczynającej się już od 15,50 zł miesięcznie.

Ubezpieczenie rodzinne polisa posagowa

Dla kogo ubezpieczenie grupowe

Ze względu na szeroki zakres świadczeń oraz niskie koszty ubezpieczenia wariant grupowy będzie odpowiednią propozycją dla wszystkich osób, które szukają polisy typowo ochronnej. Natomiast tym, którzy poza standardową funkcją ubezpieczenia szukają możliwości budowania kapitału na przyszłość, warto polecić oferty wzbogacone o opcję inwestycyjną. Taką rolę pełni m.in. polisa posagowa, która może zapewnić dziecku bezpieczeństwo finansowe, zdobycie wykształcenia oraz dobry start w dorosłość. Umowy dodatkowe na wypadek śmierci rodzica lub opiekuna, jego poważnej choroby lub inwalidztwa pozwalają połączyć funkcję oszczędnościową z typową ochroną ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *