Po co nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Ubezpieczenie za granica

Gdzie obowiązuje EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego uznają wszystkie państwa, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Oprócz tych państw jest ona honorowana przez państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez Szwajcarię. Posiadając kartę możemy korzystać z usług medycznych na terenie państw, które są członkami wspomnianych organizacji.

Ubezpieczenie turystyczne
Ubezpieczenie turystyczne

Kto może otrzymać kartę?

Karta EKUZ zostanie wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia. Kartę EKUZ otrzymają także członkowie najbliższej rodziny osób ubezpieczonych. Wyjeżdżając całą rodziną pamiętajmy, że każdy z członków rodziny musi posiadać własną kartę. Obowiązek ten dotyczy także dzieci niepełnoletnich.

Czy kartę otrzymują tylko osoby wyjeżdżające w celach turystycznych?

Karta EKUZ jest wydawana nie tylko osobom wyjeżdżającym za granicę w celach turystycznych. Jest ona wydawana także osobom wyjeżdżającym za granicę w celach:

  • pracowniczych;
  • naukowych.
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne

Aby móc ją otrzymać w Polsce osoby te nie mogą legalnie pracować w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Pracując legalnie w tych krajach nie są bowiem objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na terenie Polski. Warunkiem otrzymania karty jest także regularne opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie dane zawiera EKUZ?

Na karcie zostanie wpisane imię, nazwisko i data urodzenia posiadacza karty. Dodatkowa na karcie zostanie wpisany numer PESEL i numer pozwalający na identyfikację oddziału NFZ wydającego kartę. Dokument nie jest ważny bezterminowo, dlatego zostanie na nim także umieszczona data jego ważności.

Dzięki karcie EKUZ będąc za granicą skorzystamy w razie konieczności z bezpłatnej pomocy medycznej w państwowych placówkach służby zdrowia.

One thought on “Po co nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *