Grupowe ubezpieczenia na życie: korzyści dla pracodawcy
Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenia na życie: korzyści dla pracodawcy

Ubezpieczenia życiowe można podzielić na kilka rodzajów: ochronne, ochronno – oszczędnościowe oraz inwestycyjne (w zależności od celu), bezterminowe i zawierane na czas określony (ze względu na czas obowiązywania), uniwersalne i skierowane do określonych grup społecznych oraz indywidualne i grupowe (z uwagi na odbiorców). Te ostatnie oferowane są przez właścicieli większych firm i dotyczą ubezpieczenia co najmniej 5 osób z zakładu pracy.

Ich główną zaletą jest gwarancja pomocy w razie wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, która w pewnej mierze może zastąpić indywidualne ubezpieczenia na życie. Jakie korzyści z polisy grupowej wynikają natomiast dla pracodawców?

Ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie pracownicze i jego szczegóły dopasowywane są do potrzeb i możliwości przystępujących do umowy osób. Dzięki temu właściciel firmy może dowolnie kształtować politykę socjalną wobec pracowników, wpływając na stabilność i lojalność kadry oraz wzrost poziomu jej identyfikacji z przedsiębiorstwem. Najlepsze ubezpieczenie na życie w wariancie rozszerzonym o umowy dodatkowe może stanowić formę nagrody za osiągnięcia zawodowe lub sposób na wzmocnienie motywacji pracownika do związania się z firmą na dłuższy czas. Pracodawca uzyskuje tym samym skuteczne narzędzie zarządzania kadrami oraz gwarancję umocnienia wizerunku firmy dzięki atrakcyjnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo oferujące grupowe ubezpieczenie na życie podnosi dzięki temu swoją atrakcyjność na rynku pracy i zyskuje większe zaufanie pracowników.

Polisa na życie

Polisa życie dla pracowników firm posiada również niewątpliwą zaletę w postaci szerokich możliwości finansowych, oferowanych w jej zakresie. Ochronny wariant ubezpieczenia można uzupełnić planem oszczędnościowo–inwestycyjnym. Wtedy część składki jest inwestowana w wybranych funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczenie może być kontynuowane indywidualnie, zaś przystąpienie do niego nie wymaga badań lekarskich. Mnogość wariantów daje pracodawcy dużą swobodę w dopasowaniu oferty do własnych potrzeb i potrzeb pracowników. Dzięki temu pracodawca zyskuje efektywne narzędzie motywowania pracowników. Warto wspomnieć, że płacone przez właściciela firmy składki mogą być wliczone w koszty przychodu i zwolnić go z obowiązku udzielenia odprawy pośmiertnej.