Grupowe ubezpieczenia na życie: korzyści dla pracodawcy

Ubezpieczenie pracownicze

Ich główną zaletą jest gwarancja pomocy w razie wystąpienia nagłych zdarzeń losowych, która w pewnej mierze może zastąpić indywidualne ubezpieczenia na życie. Jakie korzyści z polisy grupowej wynikają natomiast dla pracodawców?

Ubezpieczenie grupowe

Ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie pracownicze i jego szczegóły dopasowywane są do potrzeb i możliwości przystępujących do umowy osób. Dzięki temu właściciel firmy może dowolnie kształtować politykę socjalną wobec pracowników, wpływając na stabilność i lojalność kadry oraz wzrost poziomu jej identyfikacji z przedsiębiorstwem. Najlepsze ubezpieczenie na życie w wariancie rozszerzonym o umowy dodatkowe może stanowić formę nagrody za osiągnięcia zawodowe lub sposób na wzmocnienie motywacji pracownika do związania się z firmą na dłuższy czas. Pracodawca uzyskuje tym samym skuteczne narzędzie zarządzania kadrami oraz gwarancję umocnienia wizerunku firmy dzięki atrakcyjnej polityce zarządzania zasobami ludzkimi. Przedsiębiorstwo oferujące grupowe ubezpieczenie na życie podnosi dzięki temu swoją atrakcyjność na rynku pracy i zyskuje większe zaufanie pracowników.

Lokaty oszczednosciowe

Polisa na życie

Polisa życie dla pracowników firm posiada również niewątpliwą zaletę w postaci szerokich możliwości finansowych, oferowanych w jej zakresie. Ochronny wariant ubezpieczenia można uzupełnić planem oszczędnościowo–inwestycyjnym. Wtedy część składki jest inwestowana w wybranych funduszach inwestycyjnych. Ubezpieczenie może być kontynuowane indywidualnie, zaś przystąpienie do niego nie wymaga badań lekarskich. Mnogość wariantów daje pracodawcy dużą swobodę w dopasowaniu oferty do własnych potrzeb i potrzeb pracowników. Dzięki temu pracodawca zyskuje efektywne narzędzie motywowania pracowników. Warto wspomnieć, że płacone przez właściciela firmy składki mogą być wliczone w koszty przychodu i zwolnić go z obowiązku udzielenia odprawy pośmiertnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *