Polisolokata a zwykła lokata

Finanse i ubezpieczenia

Oprócz korzyści wynikających z większego zysku dlaczego jeszcze warto się na niego zdecydować? Polisolokata, która nazywana jest polisą lokacyjną to pewnego rodzaju połączeniem lokaty oszczędnościowej z polisą na życie.

Finanse i ubezpieczenia

To właśnie klient wpłaca środki pieniężne na specjalne konto i już po pewnym czasie może odzyskać je z powrotem wraz dodatkowo naliczonym zyskiem. Osoba, która zakłada polisolokatę podpisuje umowę z firmą ubezpieczeniową, a nie z bankiem. Musisz jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nowelizacja przepisów spowodowała, że ten instrument finansowy również został opodatkowany. Wobec czego czym różni się on od tradycyjnych lokat? Przede wszystkim chodzi o jego przeznaczenie. Otóż, stanowi ona połączenie tradycyjnego ubezpieczenia z lokatą oszczędnościową. Są one zazwyczaj długoterminowe – na ten moment na rynku najkrótszy okres obowiązywania wynosi 6 miesięcy.

Oszczędności inwestycje fundusze

Trzeba również dodać, że instrument ten został przeznaczony dla osób, które są gotowe wpłacić na specjalne konto nieco większą, niż w przypadku lokat, kwotę pieniężną. Wyższe jest zazwyczaj również oprocentowanie. Do niedawna opcja ta była dla niektórych bardzo opłacalna, jednak objęcie polisolokat podatkiem belki może sprawić, że straci ona w oczach klientów na swojej atrakcyjności. Jest to na pewno gwarancja powiększenia kapitału. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy jest w stanie skorzystać z tego produktu finansowego. Tradycyjne lokaty objęte są ochroną w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – w sytuacji, gdy upada bank, klient może otrzymać 100% wpłaconej kwoty. Z kolei polisolokaty należą do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co oznacza, że w analogicznej sytuacji, klient otrzyma tylko 50% ulokowanych pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *