Oczekiwanie na dobre wyniki

Fundusze inwestycyjne

Również raz na trzy miesiące ze swoich poczynań przeważnie rozliczają się rozmaite fundusze działające nie tylko na polskim rynku. Co kwartał uczestnicy, którzy zdecydowali się przekazać część lub całość swoich oszczędności do danego funduszu inwestycyjnego, otrzymuje od niego list, w którym znajduje się dokładny raport z tego, co wydarzyło się w ostatnim okresie na koncie uczestnika i jak zachowywały się jego oszczędności – a żeby być precyzyjnym, jak zachowywały się instrumenty rynkowe, w których ulokowane zostały pieniądze danego uczestnika.

Fundusze gdzie inwestować

Wiele wariantów oszczędzania

Największe fundusze inwestycyjne nie ograniczają się bowiem do jednego tylko pakietu inwestycji czy programu oszczędnościowego – mają przygotowane różne warianty dla różnego profilu klientów. Każdy uczestnik takiego funduszu ma bowiem inne cele – jeden chce szybko pomnożyć wielki kapitał, aby po zarobieniu dziesięciu procent przystąpić do bardzo ważnej inwestycji. Inni odkładają na IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, po kilka procent swoich miesięcznych dochodów przez kilkanaście lat i dla nich o wiele ważniejsze jest, aby ich fundusz regularnie notował chociaż kilkuprocentowy zysk, zamiast dynamicznie wykonywać skoki notowań, a później patrzeć przez pół roku, jak jego notowania funduszy spadają na łeb na szyję.

Wyniki funduszy i wyniki notowań giełdowych

Wyniki funduszy są w oczywistym stopniu bardzo mocno i bezpośrednio sprzężone z wynikami notowań giełdowych i konkretnymi przemianami, jakie następują na rynku. Jeśli więc wokół wszyscy inwestorzy i inne fundusze również panikują i wycofują swój kapitał w pośpiechu ze wszystkich instrumentów – trudno jest zarabiać, nawet mając dobre pomysły i sporo aktywów. A w momencie, kiedy wszyscy wokół zarabiają i każdy wskaźnik makroekonomiczny szybuje w górę – nawet średnio udolne fundusze są w stanie prawidłowo wytypować krótkotrwały trend i podłączyć się do niego w porę, aby przynajmniej na kilka tygodni podnieść swoją wycenę. Naturalnie nie wszystkie fundusze są podatne na takie zachwiania i niestabilność, albowiem wraz z wieloletnią obecnością na rynku inwestycyjnym przychodzi przeważnie odpowiedzialność i sprawdzona metodologia, która pozwala uniknąć niewłaściwego lokowania kapitału swojego i swoich klientów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *