Jak działa NNW

Finanse i ubezpieczenia
Dokonując wyboru pakietu ubezpieczenia przez Internet wielokrotnie natykamy się na propozycji zakupu pakietu NNW online. To indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które może okazać nam się niezwykle pomocne, zwłaszcza w tych najgorszych dla nas chwilach.

 

Czym jest NNW?

W przypadku kierowców ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków objęcie są zarówno kierowca jak też pasażerowie. Samo ubezpieczenie NNW online zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego. Z tej polisy warto skorzystać, kiedy chcemy otrzymać finansową pomoc od ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego wypadku, a także, gdy chcemy zapewnić rodzinie i bliskim pomoc w razie naszej śmierci.

Finanse i ubezpieczenia

Charakterystyka NNW – co warto wiedzieć

Choć niektóre grupy zawodowe i instytucje mają obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia NNW, to samo ubezpieczenie można wykupić także indywidualnie. Podstawą ochrony jest tutaj trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej. Jednak polisę możemy rozszerzać i dostosować ją do naszych indywidualnych oczekiwań i potrzeb. Możemy zatem wykupić na przykład ochronę na wypadek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Ubezpieczenie może też przewidywać wsparcie, kiedy po wypadku potrzebować będziemy rehabilitacji czy też zmuszeni będziemy do zapłacenia za protezy lub inne środki pomocnicze. Istnieje też możliwość zapewnienia nam przeszkolenia zawodowego dla inwalidów czy też cały pakiet usług informacyjnych od pomocy w zdobyciu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, poprzez usługi informacyjne o placówkach służby zdrowia, lekarzach specjalistach czy aptekach. Jak zatem widać samo ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest stosunkowo elastyczne i możemy je dokładnie dostosować do naszych oczekiwań. Niestety musimy mieć świadomość, że każdorazowy wzrost ochrony o kolejne, poszczególne segmenty, wiążę się ze wzrostem wysokości składki ubezpieczenia. Dlatego należy dokładnie zaplanować wydatki, jakie jesteśmy w stanie ponieść z racji naszego nowego ubezpieczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *