Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty?

Ubezpieczenie OC I AC

Tymczasem zarówno Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 roku z wszystkimi jej nowelizacjami przewidują wyjątki i tzw. wyłączenia. Obowiązkiem ubezpieczającego się jest zapoznanie się z nimi.

ubezpieczenie odmowa wyplaty

W przypadku obowiązkowego OC samochodu wyłączenia praktycznie nie obowiązują. Ubezpieczenie to ma bowiem chronić poszkodowanych przez nas jako sprawców wypadku. Musimy jednak mieć na uwadze to, że jeśli szkoda zostanie wyrządzona przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem narkotyków to ubezpieczycielowi będzie przysługiwało prawo dochodzenia od ubezpieczonego zwrotu wypłaconego odszkodowania. Czyli i tak pokryjemy koszty z własnej kieszeni.

Dobrowolne ubezpieczenia równa się więcej wyłączeń

Generalnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie mają zamiaru płacić za naszą lekkomyślność, gapiostwo czy brawurę. Nie uwzględni też skutków klęsk żywiołowych czy działań wojennych i najczęściej zamieszek. Ale każde z Towarzystw ma swoją politykę w zakresie wyłączeń w poszczególnych sytuacjach.

Trzeba więc dokładnie czytać OWU. W przypadku ubezpieczenia AC niektórzy ubezpieczyciele nie uwzględnią już gradu, bo polisa zakłada, że samochód powinien być garażowany. Należy liczyć się również z tym, że jeżeli ubezpieczyciel zgodzi się na uznanie niektórych ekstremalnych sytuacji to polisa będzie dużo droższa. Wszak firma ubezpieczeniowa musi zrekompensować sobie ponoszone ryzyko.

Ubezpieczenia samochodowe

AC kradzież tak, ale…

Liczenie na to, że AC kradzieżowe będzie obowiązywało w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Mołdawii mija się z celem. Finanse i poprawność polityczna to kompletnie dwie różne kwestie. Możesz starać się o uchylenie co prawda tego wyłączenia, ale tak jak już wspomnieliśmy, zapłacisz więcej. Jeśli skradną Ci auto, a kluczyki zostały w aucie nie możesz liczyć na odszkodowanie. Podobnie w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/h lub więcej. Tutaj może i coś uda się utargować, ale zdecydowanie mniejsze będzie odszkodowanie.

Ubezpieczyciele są równie bezlitośni wobec pijanych, tych jeżdżących bez uprawnień czy zbiegów z miejsca wypadku. To, że opłaciłeś składki nie zwalnia Cię bowiem z przestrzegania prawa. A kara finansowa będzie przede wszystkim taka, że odszkodowania nie będzie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *