Kiedy konieczna jest wiarygodność finansowa i na czym ona w zasadzie polega? Jeśli mówimy o kimś lub o czymś, że jest wiarygodne, to mamy wtedy na myśli nic innego jak to, że coś jest prawdopodobne lub realne. Wiarygodna historia, to taka, która faktycznie mogła się wydarzyć. Podobne znaczenie ma wiarygodność finansowa, która oznacza nic innego, jak określenie możliwości finansowych jakie posiada dana osoba. Kiedy określana jest wiarygodność finansowa? Na pewno nie podczas zwykłych zakupów, bo jeśli ludzie na jakieś się decydują to zwykle mają ku temu środki. Sklepy nie sprawdzają pod tym kątem swoich klientów. Jeśli okaże się, że nie mają oni odpowiedniej ilości pieniędzy, to do sprzedaży po prostu nie dochodzi.

Rzetelność

 

Wiarygodność finansowa bardzo często jest weryfikowana w bankach, bo na jej podstawie sprzedają one swoje najbardziej znaczące produkty, czyli pożyczki i kredyty. Żaden bank nie udzieli kredytu, jeśli dokładnie nie wie, czy jego potencjalny klient będzie w stanie spłacać poszczególne raty kredytowe. Jeśli takie informacje ma i jeśli będą one pozytywne, to pożyczka czy kredyt jest udzielany bez najmniejszych przeszkód. A podstawie wieloletnie działalności banki wypracowały sobie schematy postępowania i dokładnie wiedzą, w jaki sposób sprawdzać swoich klientów, żeby byli oni wiarygodni. Dlatego przecież każdy wniosek kredytowy popierany jest odpowiednia dokumentacja, do której należy potwierdzone zaświadczenie o zarobkach i aktualna umowa o prace.

Zabezpieczenie finansowe

 

O takiej wiarygodności danej osoby przekonuje też spis dłużników czy historie spłacania poprzednich zadłużeń, jeśli klient takie posiada. Tych kwestiach banki weryfikują wnioskodawców bardzo skrupulatnie. Często nawet, jeśli kredyty są dość pokaźne, wprowadzają zabezpieczenia w postaci zastawów. Takimi często są hipoteki lub rzeczy, które kupuje się za bankowe pieniądze. W przypadku banków wiarygodność finansowa jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o decyzje kredytowe czy pożyczkowe. Ma ona dużo mniejsze znaczenie dla instytucji parabankowych.