Wady i zalety Europejskiej Karty Leczenia Zdrowotnego
Ubezpieczenia

Wady i zalety Europejskiej Karty Leczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając nawet na kilka dni za granicę powinnyśmy posiadać przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia ona bezpłatne korzystanie z pomocy medycznej w państwowych placówkach służby zdrowia na terenie państw będących członkami Unii Europejskiej. Jakie zalety płyną z posiadania karty EKUZ? Czy ma ona wady?

Kartę otrzymamy bezpłatnie

To jedna z zalet karty EKUZ. Zarówno jej wyrobienie, jak i wydanie jest całkowicie bezpłatne. Pamiętajmy jedynie, że warunkiem do jej otrzymania jest należenie do systemu ubezpieczenia zdrowotnego, czyli do NFZ oraz regularne opłacanie składek.

Nie ma żadnych limitów

To kolejna zaleta karty EKUZ. NFZ nie nakłada górnych limitów kosztów leczenia za granicą. Nie musimy więc bać, że lekarz zleci nam wykonanie badań, które będą kosztować więcej niż przewidziany limit, w związku z czym różnicę będziemy musieli pokryć sami.

Nie ważna przyczyna

Atutem karty EKUZ jest także fakt, że niezależnie od przyczyny leczenia koszty zostaną pokryte. NFZ pokrywa koszty leczenia nie tylko w przypadkach nagłych zachorowań, ale także wtedy, kiedy  musieliśmy skorzystać z pomocy lekarskiej, gdyż zaostrzyły się objawy choroby przewlekłej.

Ograniczony zakres obowiązywania

Na dzień dzisiejszy jest to najbardziej istotna wada karty EKUZ. Z tego powodu warto przed wyjazdem sprawdzić, czy na terenie państwa, które jest celem naszego wyjazdu karta obowiązuje. Wśród miejsc nie objętych zakresem karty EKUZ znajdują się między innymi należące do Wielkiej Brytanii Wyspy Normandzkie. Dlatego pobyt na wyspach wiąże się z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego.

Za transport medyczny do kraju zapłacimy sami

To wada, która sprawia, że przed wyjazdem do państw honorujących kartę EKUZ warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Dzięki temu w razie konieczności przetransportowania nas do Polski transportem medycznym nie będziemy musieli sami pokrywać kosztów z tym związanych. A mogą być one naprawdę bardzo wysokie. Warto się więc przed nimi zabezpieczyć.