Ubezpieczenie mieszkania – jak określić składkę ubezpieczenia?
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkania – jak określić składkę ubezpieczenia?

Zdecydowałeś się na wykupienie ubezpieczenia mieszkania? Chcesz zabezpieczyć miejsce, w którym przebywasz na co dzień na wypadek różnych zdarzeń losowych, które mogą Cię spotkać? Jeżeli tak, to na pewno podjąłeś dobrą decyzję.

Teraz istotne staje się znalezienie towarzystwa ubezpieczeniowego, które zadba o to, aby ubezpieczenie przez nie oferowane spełniało wszystkie twoje potrzeby. W końcu nie ma konieczności odprowadzania składki od ubezpieczenia, którego zakres nie do końca odzwierciedla oczekiwań oraz sytuacji, które mogą wystąpić.

Suma ubezpieczenia

Jeżeli chodzi o składka ubezpieczeniową to zależna jest od wysokości sumy ubezpieczenia, którą to sumę określa się według wartości mienia. Suma ubezpieczenia zaś to kwota, na którą nasze mienie zostało ubezpieczone. Wartość ubezpieczenia zaś to wartość ubezpieczonego mienia. Aby otrzymać pełne odszkodowanie suma ubezpieczenia powinna być równa wartości ubezpieczanego mienia.

Niekiedy również stosuje się praktyki, w których suma przewyższa wartość mienia. Wartość ta może być określona na wiele różnych sposobów. W przypadku budynków określając sumę ubezpieczenia można przyjąć wartość rzeczywistą mienia, wartość odtworzeniową lub też wartość ewidencyjną.

Wartość odtworzeniowa

Wartością odtworzeniową jest koszt zakupu, odbudowy lub remontu. W przypadku wartości rzeczywistej pomniejsza się ten koszt o faktyczne zużycie mienia. Wartość ewidencyjna zaś to wartość mienia ustalona na podstawie ewidencji księgowej. Kiedy już zostanie podjęta decyzja o ubezpieczeniu mienia warto jest pamiętać, że nie może się zdarzyć już  pomimo określonej sumy ubezpieczenia, w odniesieniu do różnych ruchomości lub stałych elementów mieszkania odpowiedzialność ubezpieczyciela, która może być ograniczona do pewnej określonej procentowo wysokości sumy ubezpieczenia.

Na ten fakt szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę decydując się na ubezpieczenie mienia. Jest to bardzo ważna sprawa, której w żadnym wypadku nie należy zbagatelizować. Pomocą w wyliczeniu składki na ubezpieczenie majątkowe służy kalkulator ubezpieczenia, który dostępny jest na wielu stronach internetowych.