Różne typy funduszy inwestycyjnych
Fundusze, Giełda, Inwestycje

Różne typy funduszy inwestycyjnych

Jedną z zalet inwestowania na rynku funduszy inwestycyjnych jest właśnie ich spora różnorodność. Co za tym idzie inwestor ma zdecydowanie większe możliwości wyboru interesującego go funduszu inwestycyjnego, oraz sposobu inwestowania, co daje o wiele większą swobodę wyboru aktualnie stosowanej strategii inwestycyjnej.

Typu funduszy wyodrębniane są na podstawie zróżnicowanych kryteriów. Absolutnie podstawowym jest rzecz jasna sposób funkcjonowania danego funduszu inwestycyjnego. Na tej podstawie możemy wyróżnić chociażby zamknięte oraz otwarte fundusze inwestycyjne. Mówić można także i o takich funduszach inwestycyjnych, które mogą łączyć w sobie cechy zarówno otartych jak i zamkniętych funduszy inwestycyjnych.

Typ aktywów

Różne typy funduszy inwestycyjnychInnym ale nie mniej ważnym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest ich podział przez wzgląd na to w jaki typ aktywów głównie inwestują. I tak na tej podstawie mówić można o funduszach akcji, funduszach obligacji czy też funduszach nieruchomości. Idąc dalej tym tropem wyróżnić można jeszcze fundusze branżowe, wyspecjalizowane już właśnie w inwestowaniu w określone sektory gospodarki. Jako ciekawostkę można przedstawić tak zwane fundusze krajów, które specjalizują się już przede wszystkim w inwestowaniu w określonych obszarach geograficznych. Nie wyczerpuje to jeszcze podziału funduszy inwestycyjnych na poszczególne rodzaje i typy. Pojawia się tutaj bowiem jeszcze wcale istotna kwestia podziału funduszy inwestycyjnych przez wzgląd na rodzaj stosowanej przez nie strategii inwestycyjnej.

Długoterminowa inwestycja

Mowa więc o funduszach które nastawione są na realizację długoterminowych strategii inwestycyjnych. Do takich zaliczymy często tak zwane fundusze stabilnego wzrostu, ale nie tylko. Często będą to także fundusze obligacji. Podział dokonywany może być także przez wzgląd na poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestycjami realizowanymi przez dany fundusz inwestycyjny. Dodatkowo, jak zresztą doskonale widać, poszczególne typy funduszy inwestycyjnych mogą się ze sobą w dużym stopniu zazębiać.