Fundusze, Informacje, Kredyty

Rachunek dla organizacji pozarządowych

Rachunek bankowy dla firm to jak sama nazwa wskazuje, produkt bankowy w pierwszej kolejności przeznaczony dla potrzeb małych i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Jego zadaniem jest ułatwianie prowadzenia samej firmy, umożliwianie dostępu do mechanizmów lokowania nadwyżek kapitałowych oraz uzyskiwania finansowania zewnętrznego oraz po prostu daje możliwość dokonywania przelewów i ich otrzymywania. Nie tylko jednak firmy nastawione na zysk potrzebują konta w banku. 

Firmowy rachunek bankowy jest tak samo potrzebny wszystkim organizacjom pozarządowym, czyli organizacjom działającym w tak zwanym trzecim sektorze.

Rachunek bankowy firmy

Jeśli popatrzeć cna podstawową funkcjonalność takiego konta, rachunek bankowy dla organizacji pozarządowych nie różni się w specjalny sposób od rachunku bankowego dla firmy. Istnieje jednak dość długi szereg kwestii, który powoduje, że banki patrzą zupełnie inaczej na rachunek bankowy otworzony dla takiej organizacji. Zresztą już samo jego otwarcie to stosunkowo skomplikowana kwestia, ponieważ wymaga w większości przypadków bezpośrednich negocjacji pomiędzy podmiotami i określenia zakresu usług, jakie bank będzie świadczył. Są one bezpośrednio związane ze statutem organizacji pozarządowej, czyli z tym, co robi i co jej wolno robić. Działanie tego typu jednostek jest dużo bardziej skomplikowane od działania firm.

Kwestie wizerunkowe

Sprawdź rachunki bankowe na stronie http://www.bzwbk.pl/firmy/rachunki/rachunki.html

Fakt posiadania takiego partnera jest jednak zazwyczaj bardzo korzystny dla banku ze względów wizerunkowych, więc rachunek bankowy dla takiego podmiotu jest otwierany bardzo chętnie. Co więcej, robi się to na specjalnych preferencyjnych warunkach, dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów działania takiej organizacji. Zazwyczaj są one zmuszone do podporządkowania się standardowej tabeli opłat, jakie obowiązują w banku, ale posiadają szereg indywidualnie wynegocjowanych zniżek w stosunku do zawartych w tabeli pozycji. Ogólnie rzecz biorąc, rachunek bankowy dla organizacji trzeciego sektora może być prowadzony nawet zupełnie bezpłatnie.