Finanse, Inwestycje

Powstawanie i rozwój funduszy inwestycyjnych

Najlepsze fundusze inwestycyjne mają już dziś wieloletnią tradycję. Rozwój instytucji wspólnego inwestowania został zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1863 utworzony został przez Roberta Fleminga Szkocko – Amerykański Trust Inwestycyjny, czyli pierwszy fundusz zbiorowego inwestowania, na który złożyły się wpłaty udziałowców. Proces ten został jednak zahamowany pod koniec dziewiętnastego wieku, do czego przyczynił się przede wszystkim brak odpowiednich regulacji prawnych oraz nadmierna skłonność do krótkoterminowych, ryzykownych spekulacji.

Powstawanie i rozwój funduszy inwestycyjnychWidoczne i znaczne zainteresowanie funduszami inwestycyjnych powróciło na nowo dopiero w latach dwudziestych dwudziestego wieku, po wprowadzeniu istotnych zmian w ich organizacji i zasadach działania. Największą popularność najlepsze fundusze inwestycyjne zdobyły w Stanach Zjednoczonych. Na rynku amerykańskim pierwszy fundusz zamknięty powstał w 1904 roku, z kolei pierwszy fundusz otwarty powstał tam dwadzieścia lat później w 1924 roku, a u progu wielkiego kryzysu działało już czterysta funduszy inwestycyjnych. Dalej fundusze inwestycyjne powstawały bardzo prężnie w latach II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Szczególnie gwałtowny rozwój funduszy inwestycyjnych nastąpił w Stanach Zjednoczonych w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Przez długi czas instytucje wspólnego inwestowania były niewątpliwie domeną anglo – amerykańską. Natomiast w krajach europejskich oraz w Japonii do II wojny światowej długoterminowym lokowanie środków zajmowały się praktycznie tylko i wyłącznie banki. Proces rozwoju funduszy inwestycyjnych w tych krajach uległ przyspieszeniu dopiero w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Z kolei w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku nastąpił gwałtowny rozwój funduszy inwestycyjnych w krajach Azji Południowo – Wschodniej oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej. Następnie po 1989 roku do państw inwestujących w fundusze dołączyła Europa Środkowa i kraje byłego Związku Radzieckiego.

W Polsce pierwszy fundusz inwestycyjny powstał w 1992 roku. Według danych Europejskiej Federacji Towarzystw i Funduszy Inwestycyjnych, liczba działających funduszy inwestycyjnych na koniec 2006 roku wynosiła 32 800 w krajach europejskich, 8120 w Stanach Zjednoczonych i 2753 fundusze inwestycyjne w Japonii. Od tego czasu pojawiło się wiele firm określanych jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jakim warto zaufać, jeśli są to faktycznie uczciwe i bezpieczne firmy.