Koniec lokat z dzienną kapitalizacją odsetek
Informacje, Usługi

Koniec lokat z dzienną kapitalizacją odsetek

Posiadasz oszczędności na lokacie z dzienną kapitalizacją odsetek? Pamiętaj o tym, że teraz zapłacisz już podatek Belki! Ministerstwo Finansów przygotowało zmianę, która wraz z zatwierdzeniem budżetu, zamknie możliwość unikania podatku Belki. Jest to więc kolejny produkt finansowy, który nie pozwala ominąć podatku od zysków kapitałowych.

Jakiś czas temu kilka banków wprowadziło do oferty lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, które dawały możliwość uniknięcia płacenia podatków od zysków kapitałowych.

Depozyty

Konstrukcja tego typu depozytów opierała się na luce w ordynacji podatkowej, zgodnie z którą wysokość należnego podatku zawsze jest zaokrąglana do pełnych złotych. Wobec czego jeśli naliczone odsetki nie przekraczają kwoty 2,49 złotego wówczas należny podatek wynosi 0 złotych. Rozwiązaniem tego było wprowadzenie lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek, które bardzo szybko stały się hitem. Wtedy to banki masowo zaczęły je wprowadzać do swoich ofert i zachęcać klienta do zdeponowania środków .W ciągu kilku miesięcy Polacy wpłacili kilkaset milionów złotych na rachunki oszczędnościowe i lokaty, dzięki którym nie trzeba płacić podatku Belki. Taka kolej rzeczy nie umknęła uwadze Ministerstwa Finansów, które z kolei zapowiedziało zmiany ordynacji podatkowej w taki sposób, aby od odsetek dopisywanych dla lokat dziennych, również był odprowadzany podatek.

Lokaty dzienne

Koniec lokat z dzienną kapitalizacją odsetekNa drodze szybkiej realizacji tych planów stanęły wybory. Wtedy to politycy z reguły nie wprowadzają niepopularnych zmian. Stąd też doszło do sytuacji, w której to lokaty z dzienną kapitalizacją zostały niezmienione. Po wyborach temat dziennych lokat powrócił. I tak zgodnie z przedstawionym projektem, należny podatek zostanie naliczany z dokładnością do 1 grosza, a nie jak obecnie do pełnego złotego. Podobny zapis spowoduje, że dla depozytów z dzienną kapitalizacją naliczany jest podatek Belki, tak jak dla tradycyjnych lokat. Lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek są produktem finansowym o małym ryzyku straty i stąd też wiele osób decyduje się na skorzystanie z tego typu rozwiązania.