Kadry i płace – niezbędne podczas zatrudniania pracownikaZatrudnienie pracownika wymaga szeregu formalności, niezbędnych pod względem prawnym. Co ważniejsze, działania te znajdują odzwierciedlenie także w czasie późniejszym i wiążą się przede wszystkim z szeroko rozumianym wynagrodzeniem oraz ewidencją czasu pracy danej osoby.


Pomocnym narzędziem w tej kwestii okazuje się program komputerowy przeznaczony do obsługi przedmiotowych kadr i płac. Korzystając z tego narzędzia niemal błyskawicznie i bezbłędnie można wyliczyć listę płac, a także stworzyć eleganckie i przejrzyste wydruki dokumentów związanych bezpośrednio z przedmiotowym działaniem.

Outsourcing kadrowo-płacowy

Zlecenie obsługi kadr i płac wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej to wygodny sposób na rzetelne prowadzenie obsługi kadrowej w firmie. Zewnętrzni specjaliści nie tylko bezbłędnie wyliczą wynagrodzenie danej osoby, ale także będą prowadzić bazę danych zatrudnionych w firmie pracowników, ewidencję umów oraz czasu pracy.
Godny podkreślenia jest także fakt, że firmy takie korzystają zwykle z wyspecjalizowanych programów, które umożliwiają także wykonanie graficznych i tabelarycznych zestawień, a tym samym tworzenie rozbudowanych raportów, uwzględniających wprowadzane do systemu dane osobowe.
Na korzyść outsourcingu bez wątpienia przemawia fakt, że stosunkowo niewielkim kosztem można prowadzić nieograniczoną liczbę ewidencji pracowników, dzięki czemu system ten sprawdza się zarówno w mniejszych, jak i dużych przedsiębiorstwach. Co ważniejsze, istnieje możliwość stworzenia indywidualnej bazy szablonów umów o pracę, co w znaczny sposób ułatwia realizację zadań związanych z zatrudnieniem nowych osób.

Rozwiązanie dla sektora MŚP

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm korzysta nie tylko z umów o pracę, ale także z szeroko rozumianych umów cywilnych, outsourcing kadr i płac pozwala dokonywać rozliczeń pracowników bez względu na rodzaj umowy, jaką zawarli z przedsiębiorstwem.
Do zalet należy zaliczyć także możliwość generowania dokumentów pracowniczych, czyli umów o pracę, skierowań na badania okresowe, indywidualnych list płac,, zbiorczych list płac, miesięcznych i rocznych ewidencji czasu pracy, blankietów list obecności, kart pracy pracowników i wiele innych.
Reasumując, śmiało można stwierdzić, że outsourcing kadrowo-płacowy w znaczny sposób usprawnia realizację zadań związanych bezpośrednio z obsługą cywilno-prawną zatrudnionych w firmie pracowników.