Propozycje banków, które dotyczą korzystania z różnych form inwestowania oszczędności zmieniają się w zawrotnym tempie. Z tego też powodu niekiedy trudno jest odnaleźć się w gąszczu ofert, aby wybrać najkorzystniejszą. A jak wiadomo duże znaczenie ma, by dokonać ja najlepszego wyboru. W końcu konto oszczędnościowe znajduje się jako produkt w każdym banku, ale każdy z nich posiada zupełnie inne warunki korzystania.

Najpopularniejszymi narzędziami, z których to korzystamy najchętniej podczas deponowania oszczędności są rachunki oszczędnościowe, lokata bankowa i polisolokaty. Trzeba dodać, że instrumenty posiadają szereg cech wspólnych.

Drobne różnice

Jednak w ich przypadku te najdrobniejsze rzeczy robią największą różnicę. To właśnie mniejsze, lub większe różnice pomiędzy nimi ułatwiają podjęcie decyzji dotyczącej tego, gdzie zostaną ulokowane nasze oszczędności. Popularne konto oszczędnościowo–rozliczeniowe w swojej formie podstawowej ma niewiele wspólnego z efektywnym oszczędzaniem, ponieważ zgromadzone na nim środki nie są po prostu oprocentowane. Trzymanie więc pieniędzy na nim pozbawia nas zysków wobec czego konieczne staje się zadbanie o wybór odpowiedniego produktu finansowego. Oprocentowaniu podlegały za to będą nasze oszczędności, które ulokujemy na koncie oszczędnościowym – jego otwarcie i obsługa mogą być jednak płatne. Niezaprzeczalnym plusem rachunku oszczędnościowego jest jego bezterminowość – może ono funkcjonować aż do momentu jego zamknięcia.

Brak wartości minimalnej

Jaki produkt oszczędnościowy wybrać?Trzeba również dodać, że rozwiązania jest brak wartości minimalnej depozytu to kolejny argument przemawiający na korzyść tego produktu finansowego. Co za tym idzie możliwe staje się ulokowanie nawet niewielkiej kwoty pieniędzy, które z kolei stopniowo będą mogły wypracowywać zysk. Ponadto niekwestionowaną zaletą rachunku oszczędnościowego jest łatwy dostęp do środków, czyli najprościej rzecz ujmując jest to możliwość wypłaty zdeponowanych, lub wpłaty dodatkowych sum. Część banków stosuje miesięczny lub kwartalny limit wypłat z tego rachunku – jego przekroczenie wiąże się z koniecznością każdorazowego uregulowania dodatkowej, nawet kilkuzłotowej opłaty. Jeżeli jednak trzymamy się planu to możliwe staje się umiejętne oszczędzanie. Kapitalizacja odsetek odbywa się w przypadku kont oszczędnościowych najczęściej co miesiąc. Wyjątkiem jest tu wypłata z konta, wtedy odsetki doliczone zostaną proporcjonalnie od dnia ostatniej kapitalizacji, do dnia wypłaty środków.