Finanse, Fundusze

Jak wejść w Fundusz Inwestycyjny?

Wejście w grono uczestników funduszu inwestycyjnego jest dla ludzi pewnym wydarzeniem i symboliczną sytuacją, która pozwala poczuć się, jako członek społeczności maklerów giełdowych i inwestorów na szeroką skalę. Rzeczywiście, odczucia te nie są pozbawione sensu, albowiem wraz z własnymi jednostkami uczestnictwa, fundusz jest także budowany przez innych uczestników, co pozwala się wszystkim efektywnie bogacić. Jest to więc strategia komplementarnego działania i zwiększenia swoim wkładem rzeczywistych możliwości inwestycyjnych i tym samym stopy zwrotu całego funduszu w swoim zakresie istnienia. Możliwości inwestowania jest więc bardzo dużo i warto się z nimi konkretnie tutaj zaznajomić. Jest kilka prostych kroków, aby stać się elementem globalnego rynku giełdowego!

Co robić na początku?

Warto skontaktować się z przedstawicielami Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którzy są administratorami określonego funduszu. W internecie odnaleźć można najbardziej polecane na rynku TFI i pobieżnie się zapoznać z ofertą każdego z nich.

Rozmowa z doradcą

Doradca inwestycyjny przedstawi poszczególne oferty funduszy inwestycyjnych i udostępni biuletyny, prospekty oraz inne informacje. Każdemu klientowi przedstawiana jest także tabela opłat i prowizji z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym. Kolejną rzeczą jest wspólna ocena oczekiwań, preferencji oszczędzania i celów inwestycyjnych. Pozwoli to najlepiej dobrać ofertę odpowiedniego TFI do swoich potrzeb.

Zakup jednostek uczestnictwa

Jednostki uczestnictwa mogą być zakupione za gotówkę, za pomocą papierów wartościowych albo drogą przelewu bankowego. Istnieje wiele metod finansowania jednostek uczestnictwa, wystarczy jedynie zapytać się swojego doradcy inwestycyjnego.

Obsługa konta i oczekiwanie na raporty!

W tym momencie można się cieszyć uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Okresowo będą przedstawiane notowania wartości jednostek uczestnictwa i przekazywane szczegółowe raporty na temat notowań, inwestycji, a także dywersyfikacji kapitału!