Fundusz inwestycyjny - bezpieczne narzędzie oszczędzania!Z racji wydarzeń dotyczących sławetnego, gdańskiego funduszu inwestycyjnego, a raczej instytucji para-bankowej, zaufanie do funduszów inwestycyjnych innych instrumentów inwestycyjnych w rynek kapitałowy znacząco zostało zredukowane i konieczne okazało się zrewidowanie podejścia do pewnych elementarnych kwestii związanych z oszczędzaniem. Rzewne obrazki, tragiczne historie osób pozbawionych środków do życia, a także uwikłanie polityków nie zrobiło dobrej reklamy funduszom inwestycyjnym. Niestety, ale wraz z pojawieniem się tych wszystkich wątpliwości, Polacy zaczęli masowo wygaszać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i przekazywać kapitał do kas oszczędnościowych, banków, lub też samodzielnie decydować się na zakup nieruchomości. Niestety, ale samodzielne inwestowanie nie gwarantuje tak znacznego zysku, jak skorzystanie z oferty towarzystw inwestycyjnych. Warto sprawdzić wyceny funduszy inwestycyjnych online.

Umocowanie prawne

Fundusze inwestycyjne i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych są mocno zabezpieczone od strony prawnej. Praktycznie żaden z dostępnych i tych najpopularniejszych instrumentów oszczędnościowych nie jest tak mocno objęty kontrolą państwa, jak właśnie fundusze inwestycyjne. Stosowna ustawa na temat funduszy inwestycyjnych oraz liczne dyrektywy Unii Europejskiej dają solidne umocowanie prawne tych instrumentów finansowych i pozwalają pozytywnie patrzeć w przyszłość przy zakupie jednostek uczestnictwa!

Nieporównywalna stopa zwrotu!

Fundusze inwestycyjne wykorzystują przeróżne strategie inwestowania, a więc sposoby działania i alokacji kapitału funduszu w poszczególne instrumenty inwestycyjne, jak choćby papiery wartościowe, dewizy, czy też nieruchomości. To wszystko gwarantuje zwielokrotnienie szans na podniesienie wartości kapitału funduszu i zwielokrotnienie wartości jednostek uczestnictwa w nim. Jest to więc bardzo pozytywna opcja dla wszystkich decydujących się na stałe i racjonalne oszczędzanie. Nie ma co się ograniczać, warto zainwestować w jednostki otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych!