Branżowe fundusze inwestycyjne
Fundusze, Inwestycje

Branżowe fundusze inwestycyjne

Jeśli chodzi o inwestowanie to często specjalizacja jest jednym z kluczy do sukcesu. Dotyczy to nie tylko inwestorów indywidualnych, ale także jak najbardziej dużych inwestorów instytucjonalnych do których zaliczyć można właśnie fundusze inwestycyjne.

Wiele z nich inwestuje standardowo w papiery wartościowe, czy też dokonuje tak zwanych inwestycji ogólnych, często opierając się na dosyć rozbudowanej strategii dywersyfikacji realizowanych przez siebie inwestycji. Jednak inwestorzy mogą także skorzystać z oferty tak zwanych funduszy branżowych, gdzie podejście do inwestowania jest już zupełnie inne.

Specjalizacja

Branżowe fundusze inwestycyjneW funduszach branżowych kluczowa jest właśnie specjalizacja, która dotyczy określonego sektora gospodarki, konkretnej branży czy wręcz typu aktywów inwestycyjnych. Aby lepiej to zobrazować można posłużyć się przykładem funduszu inwestującego głównie w akcje spółek z sektora handlu detalicznego czy też w funduszu, który specjalizować będzie się w inwestycjach w nieruchomości użytkowe. Do tego dochodzi jeszcze kwestia tego na jakim rynku czy też rynkach operować będzie konkretny fundusz inwestycyjny. Nie rzadko jest tutaj spotykana tak zwana dywersyfikacja pod względem geograficznym. Kluczowy może być także poziom specjalizacji. Nawet jeśli fundusze branżowe działają w dokładnie tej samej branży, to już kwestia tego jak duża ilość posiadanych przez fundusz aktywów lokowana jest faktycznie w danej branży, może być wręcz kluczowa.

Strategia

Jest to element, który jest już uwarunkowany strategią inwestycyjną stosowną przez dany fundusz inwestycyjny. Oczywiście strategia ta może się także zmieniać w czasie. Inwestowanie w branżowe fundusze inwestycyjne może wymagać od inwestora także znajomości, przynajmniej w pewnym zakresie branży, czy też sektora gospodarki, w który chce inwestować. Ze względu na powiązanie tylko z jedną branżą inwestowanie w takie fundusze może być nieco bardziej ryzykowne niż inwestowanie w zwykłe fundusze akcji. Przygotować należy się także i na to, że wiele z branżowych funduszy inwestycyjnych to fundusze zamknięte co także nie pozostaje przecież bez wpływu na podejmowane przez inwestorów decyzje inwestycyjne.