Portfel funduszy i stopa zwrotu

Portfel funduszy inwestycyjnych jest bardzo przydatnym narzędziem podczas inwestowania. Służy głównie do zarządzania swoimi inwestycjami. Dzięki niemu, można sprzedawać poszczególne fundusze lub je kupować. Zaletą portfela inwestycyjnego jest to, iż daje całkowitą kontrolę nad funduszami – pozwala na wgląd w poszczególne najlepsze fundusze oraz pokazuje, które przynoszą zyski a które straty. Ułatwia to decyzję o ewentualnej zmianie funduszu na inny, tak by w efekcie przyniósł on zyski.

Portfel funduszy i stopa zwrotuPortfel funduszy inwestycyjnych przedstawia wszystkie te fundusze które zostały zakupione przez osobę. Aby mieć wgląd w każdy z nich wystarczy wybrać ten, który chcemy obejrzeć. Jest to bardzo dobre narzędzie ułatwiające inwestowanie. Każdy, kto zaczyna inwestować, dostaje swoje konto i ma możliwość tworzenia swojego portfela.

Portfel pokazuje także wszystkie transakcje jakie zostały dokonane od początku danego funduszu. Posiada całą historię inwestowania poszczególnej osoby. Wgląd do niego ma tylko ten który inwestuje. Oprócz tego istotne są jednak również notowania tfi i wycena funduszy czy stopa zwrotu

Stopa zwrotu jest to kwota jaką może mieć dany fundusz po zainwestowaniu kapitału przez inwestora. Wyrażona jest w procentach. Wszystkie najlepsze fundusze inwestycyjne mają inną stopę zwrotu. Jest ona zależna od wielu czynników, między innymi ekonomicznych, gospodarczych czy nawet politycznych. Najlepsze fundusze akcyjne mają największą stopę zwrotu. Znaczy to tyle, że na tym funduszu można zarobić najwięcej, mimo że obarczony on jest sporym ryzykiem inwestycyjnym.

Dobrze zarządzany fundusz w skali kilku lat może mieć nawet stopę zwrotu w wysokości 50 procent lub wyższą. Natomiast pozostałe fundusze inwestycyjne mają niższą stopę zwrotu, w zależności od tego z czego składają się te fundusze, ile i jakie papiery posiadają. Stopa zwrotu służy do oceny poszczególnego funduszu.

Ma to znaczenie przy wyborze funduszu, przy jego zmianie oraz umorzeniu jednostek. Stopa zwrotu pozwala także porównać fundusze między sobą, wyciągnąć wnioski z tego który jest najbardziej zyskowny, dając też informację o sytuacji na rynku inwestycyjnym.